Gesloten stationsloketten: NMBS-overleg met gemeenten opgestart

Foto: NMBS

Met haar persbericht van 9 februari, waarin de NMBS begeleidende maatregelen aankondigde bij het sluiten van de loketten van 44 stations, liet de nationale spoorwegmaatschappij weten dat ze reeds de week ervoor stappen had gezet om de gemeenten te betrekken bij die begeleidende maatregelen, zoals het behouden van een menselijke aanwezigheid in de stations: “Elke gemeente heeft hiervoor bij NMBS een specifieke contactpersoon gekregen”, aldus nog de nationale spoorwegmaatschapij. Bij de NMBS vroegen we naar een stand van zaken.

Onze vragen

Meer bepaald hadden we een maand na het persbericht graag van de NMBS vernomen hoeveel personen ze voor haar contacten met de gemeenten heeft aangesteld, hoeveel gemeenten elke contactpersoon onder zijn hoede heeft en of er nog gemeenten zijn waarvoor er nog geen contactpersoon is aangesteld.

Ook vroegen we met hoeveel gemeenten er reeds een constructieve dialoog werd aangevat en hoeveel gemeenten een dergelijke dialoog hebben geweigerd. Vervolgens vroegen we de NMBS ook of er reeds concrete resultaten van deze samenwerking met gemeenten kunnen worden voorgelegd ?

Ook waren we benieuwd of er gemeentebesturen waren die spontaan contact hebben opgezocht met de NMBS en zo ja: hoeveel ?

Verder waren we benieuwd of er verschillen zijn vast te stellen tussen Vlaanderen en Wallonië en of de gevraagde cijfergegevens kunnen worden opgesplitst op basis van het gewest ? Vanzelfsprekend was elke verdere informatie over het onderwerp welkom.

Zoals kan worden vastgesteld, vroegen we de NMBS enkel om wat statistische gegevens en niet om informatie over de concrete inhoud van de gesprekken die ze met de gemeenten aanknoopt.

Een ontgoochelend antwoord

Eerst en vooral zijn we verwonderd dat het antwoord op deze ons inziens vrij eenvoudige vragen 2 dagen en 3 uren (en 35 minuten) op zich liet wachten terwijl het antwoord op zich ons ook al heel erg oppervlakkig lijkt:

Zoals je weet worden tegen eind dit jaar in 44 stations de loketten gesloten. Een moeilijke, maar weloverwogen beslissing, zoals je ook kon lezen in ons persbericht.

Het is de bedoeling om samen met de lokale besturen voor alle ruimtes die vrijkomen een alternatieve invulling te vinden, zodat de menselijke aanwezigheid in het station behouden blijft.

Met alle betrokken gemeenten is hiervoor de afgelopen weken al een eerste contact gelegd. Intussen zijn al een aantal ruimere overlegmomenten achter de rug. De volgende staan de volgende dagen en weken op de planning.

U begrijpt ook dat zolang dit niet is afgerond, we nog niet meer gedetailleerde informatie kunnen communiceren.

Inderdaad begrijpen we dat de NMBS bij deze stand van zaken niet over de inhoud van haar gesprekken met de gemeenten kan communiceren, maar wat meer openheid over de inspanningen die ze levert om de gemeenten bij die loketsluitingen te betrekken, had ons inziens toch wel gekund.

Vragenronde bij enkele gemeentebesturen

Zelf organiseerde Duurzaam Mobiel bij enkele gemeentebesturen, waar een sluiting van de loketfunctie van het plaatselijke station op het programma staat, een kleine vragenronde.

Daaruit blijkt dat de gemeenten effectief een brief van de NMBS hebben ontvangen. Zo meldt het stadsbestuur van Tielt dat er voor binnenkort een eerste overleg met de NMBS staat ingepland.

In Tielt staat reeds een eerste gesprek met de NMBS ingepland
(Foto: Wester, CC BY-SA 2.0 be, https://commons.wikimedia.org)

Enkele gemeenten willen trouwens van deze contacten met de NMBS gebruik maken om wat meer onderwerpen dan enkel deze van de loketsluitingen, aan te snijden. Een aantal gemeenten is ook concreet geïnteresseerd in de aankoop (of huur) van een stationsgebouw. Bij sommigen gaat het daarbij enkel om het bekomen van het gebruik van gebouw. Concrete voorstellen voor alternatief gebruik van de stationsgebouwen zullen daarbij op tafel worden gelegd.

De betrokken gemeentebesturen willen hierbij begrijpelijk niet al te zeer vooruitlopen op de inhoud van hun toekomstige gesprekken met de NMBS. Maar de gemeente Ninove ziet het bv. wel zitten om de verkoop van treintickets in haar voorstellen mee op te nemen.

In Ninove ziet men het zitten om de verkoop van spoorkaartje
in de plannen met het stationsgebouw te integreren
(foto: Wester, CC BY-SA 2.0 be, https://commons.wikimedia.org)

Een aantal steden en/of gemeenten is er zelf nog niet helemaal uit. In Harelbeke liggen er bv. verschillende pistes op tafel en ook in het schepencollege staan nog niet alle neuzen in dezelfde richting. Komende dinsdag zouden daarbij knopen worden doorgehakt.

In Harelbeke is men er zelf nog niet helemaal uit
(Foto: Door Wester, CC BY-SA 2.0 be, https://commons.wikimedia.org)

Duurzaam Mobiel had met nog andere gemeentebesturen contact maar respecteert de vraag om hierover de nodige discretie te bewaren.

Het is duidelijk dat een nieuwe dynamiek tussen de NMBS en de steden en gemeenten is opgestart. Toch mag men niet uit het oog verliezen dat een en ander zowel vanuit de NMBS als vanuit de steden en gemeenten vooral is opgevat als het ‘behouden van een menselijke aanwezigheid in de stations’, wat geen synoniem is voor het zoeken naar alternatieve vormen van kaartjesverkoop.

Delen met:

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.