TreinTramBus: “1 juli 2023 vroegst haalbare datum voor start van basisbereikbaarheid”

Foto: Vitaly Volkov via Wikipedia

(UPDATE 21/09/2021) Niettegenstaande Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters ‘niet kan of wil zeggen’ wanneer men van start zal gaan met de invoering van de basisbereikbaarheid, is reizigersvereniging TreinTramBus van mening dat deze start niet vóór 1 juli 2023 kan plaats vinden. Dat blijkt uit een opinietekst van Peter Meukens, actief vrijwilliger bij TreinTramBus, die vandaag (17/09/2021) op de website van Knack verscheen (“En wat nu met de basisbereikbaarheid bij het openbaar vervoer?”). Die basisbereikbaarheid is een project van de Vlaamse regering waarmee ze de organisatie van het openbaar vervoer in Vlaanderen (trams, bussen en belbussen) volledig wil omgooien.

Volgens Peter Meukens kan er geen sprake zijn van het feit dat de basisbereikbaarheid en de daaraan verbonden wijziging van de reisschema’s in het midden van het schooljaar wordt ingevoerd: “Dat zou veel te veel ouders en scholieren in de problemen brengen”.

En verder: “De mobiliteitscentrale én de vervoersbedrijven hebben in het beste geval nog minstens een jaar voorbereidingstijd nodig. Bovendien moeten sommige vervoersregio’s hun aanbod definitief vastleggen, bv. in Antwerpen, waar het voorstel van tramnet afgewezen is”. Maar dan moet de minister ook nog snel een oplossing vinden voor de ‘talrijke losse eindjes’ van het decreet waarmee de basisbereikbaarheid wordt opgezet.

Optimistische datum

Daarbij is die 1 juli 2023 nog een optimistische datum want volgens onbevestigde berichten zou het Duits-Amerikaanse bedrijf ViaVan, aan wie de mobiliteitscentrale als centraal onderdeel van de basisbereikbaarheid werd gegund, de software die nodig is om de mobiliteitscentrale te runnen, niet klaar hebben vóór 2024.

Volgens Peter Meukens heeft de Vlaamse regering de mobiliteitscentrale ‘in stilte’ gegund en werd vorige week het contract ondertekend. In de lijst met beslissingen van de Vlaamse regering blijkt deze toewijzing aan ViaVan niet terug te vinden terwijl ook op de website van de mobiliteitsminister met geen woord over deze gunning wordt gerept. Peter Meukens vraagt zich af waarom ? “Je zou een zegebulletin verwacht hebben, nadat de Raad van State de eerste gunning van de mobiliteitscentrale op 12 mei 2021 geschorst had en de invoering van de basisbereikbaarheid daarmee volledig geblokkeerd was. Is minister Peeters dan niet blij dat ze verder kan of scheelt er iets anders?

Verder verduidelijkt Peter Meukens:

De mobiliteitscentrale is een cruciale schakel in het decreet basisbereikbaarheid, dat pretendeert het Vlaams openbaar vervoer, geïntegreerd met andere verplaatsingsmodi, op een volledig nieuwe leest te schoeien.” Ze moet een antwoord geven op alle vervoersvragen, die niet door het treinnet, het kernnet en het aanvullend net worden gedekt.

“Volgens de oorspronkelijke planning bij goedkeuring van het decreet door het Vlaamse Parlement op 3 april 2019, had de basisbereikbaarheid inclusief mobiliteitscentrale volledig ingevoerd moeten zijn op 1 januari 2021. Toen huidig mobiliteitsminister Lydia Peeters aantrad, heeft zij de startdatum al met een jaar verschoven naar 1 januari 2022, maar ook die datum bleek na de problemen dit voorjaar niet houdbaar”. Uiteindelijk schorste de Raad van State op 12 mei 2021 de eerste gunning van de mobiliteitscentrale. Ondertussen blijkt die gunning gedeblokkeerd.

Volgens Peter Meukens zorgt het stilzwijgen van minister Lydia Peeters over de invoeringsdatum van de basisbereikbaarheid niet alleen bij de uitvoerende vervoersbedrijven en bij de gemeentebesturen voor onduidelijkheid “maar vooral ook bij de reizigers. Die weten niet wat hen boven het hoofd hangt.” Niet geheel verwonderlijk hekelt Peter Meukens als vertegenwoordiger van de reizigersbelangenvereniging TreinTramBus ook het ontbreken van structurele reizigersparticipatie. Het zijn nochtans de reizigers die het openbaar vervoer gebruiken en die de gevolgen van de reorganisatie zullen moeten ondergaan.

“Gelukkig is er op initiatief van sommige vervoersregiovoorzitters hier en daar wel overleg geweest, maar ook dan houdt men cruciale informatie zoals dienstregelingen achter. En die heb je nu eenmaal nodig om een totaal nieuw gelaagd vervoersnet op zijn samenhang te kunnen beoordelen” voegt Peter Meukens daar nog aan toe.

Bij dit alles heeft Peter Meukens nog enkele vragen en bedenkingen:

  • Het aan de basisbereikbaarheid toegekende budget is onvoldoende. Na jaren van besparingen bij De Lijn moet de basisbereikbaarheid het doen me een budget dat gelijk is met het laatste budget die aan De Lijn werden toegekend.
  • Zal de realtime-informatie aan de haltes betrouwbaar zijn, ongeacht welke vervoersbedrijven die haltes bedienen ?
  • Wat met het onduidelijke juridisch statuut van de vervoerregioraden ?

NAWOORD (update):

De dag dat Peter Meukens zijn opiniestuk schreef, m.a.w. de dag voor het op de website van Knack verscheen en de dat voor deze tekst werd geschreven, werden in de commissie voor Mobiliteit en Oenbare werken van het Vlaamse Parlement eveneens vragen gesteld over de datum waarop die basisbereikbaarheid zou worden ingevoerd.

De minister kon daar toen nog geen concreet antwoord op geven maar de minister stelde wel dat dit ten allervroegste op 1 januari 2023 zou kunnen plaats vinden. Dit stemt dan ook overeen met de bevindingen van Peter Meukens, met dat verschil dat Peter Meukens het geen idee vindt om midden het schooljaar met die basisbereikbaarheid te starten.

Delen met:

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.