Emissie-inspanningen van spoorconstructeur Alstom met positief gevolg getoetst aan wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen

Foto: Alstom

Het is met fierheid dat spoorconstructeur Alstom, die zich ‘wereldleider in slimme en duurzame mobiliteit noemt, vandaag (07/07/2023) laat weten dat haar doelstellingen voor emissiereductie, werden goedgekeurd door het ‘Science Based Targets-initiative‘ (SBTi). Alstom engageert zich om in lijn van een klimaatbeperking tot 1,5 °C de absolute directe broeikasgasemissies (scope 1) en indirecte broeikasgasemissies (scope 2) van de Alstom-vestigingen tegen 2030/31 te verminderen met 40% ten opzichte van de basislijn van 2021/22. Eveneens verbindt Alstom er zich toe om tegen 2030/31 de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van verkochte producten uit zijn portfolio van rollend materieel te verminderen met 42% per passagierskilometer en 35% per tonkilometer ten opzichte van een basislijn van 2021/22 (scope 3).

De doelstellingen per reizigerskilometer werden daarbij onlangs scherper gesteld want tot dusver lag die uitstootdoelstelling op 35%. Beide doelstellingen zijn in overeenstemming met het ‘Beyond 2°C’-scenario (B2DS), het meest ambitieuze scenario dat beschikbaar is voor de sectorale decarbonisatie voor de transportsector.

Het SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP (Carbon Disclosure Project), het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat ambitieuze klimaatmaatregelen in de private sector stimuleert door organisaties in staat te stellen op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. Het SBTi definieert en bevordert best practices in wetenschappelijk onderbouwde doelen stellen, biedt middelen en begeleiding om belemmeringen voor adoptie te verminderen en beoordeelt en keurt onafhankelijk de doelen van bedrijven goed.

Het is niet de eerste keer dat Alstom haar emissiedoelstellingen laat toetsen door het SBTi. Zo zag Alstom zich reeds bij aanvang 2021 door SBTi gesteund bij het bepalen van haar doelstellingen tegen 2025. Zo verplichtte Alstom zich toen om in vergelijking met het basisjaar 2019 voor zowel scope 1 als scope 2 de broeikasgasemissies met 25% te verminderen. Ook verplichtte Alstom zich toen om in vergelijking met 2019 de broeikasgasemissies van scope 3 met 35% per passagierskilometer te verminderen tegen 2030.

Alstom heeft zijn koolstofdoelstellingen geactualiseerd na de overname van Bombardier Transport in 2021. Deze overname vergrootte de perimeter van de activiteiten en vergde een herziene basislijn voor de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij heeft Alstom de ambitie van zijn nieuwe kortetermijndoelen verhoogd ten opzichte van de vorige gevalideerde doelen.

Om haar doelen te bereiken, omvat de Alstom ‘in Motion’-strategie operationele ambities op het gebied van energie-efficiëntie en transitie. Daaronder het koolstofvrij maken van de bedrijfsactiviteiten. Tegen eind 2025 moet zo 100% van de in het bedrijf verbruikte elektriciteit afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Het energieverbruik van de portefeuille met oplossingen moet eveneens tegen 2025 met 25% worden verminderd in vergelijking met 2014. Alle nieuwe ontwikkelde oplossingen moeten tegen dan volledig volgens ecologische principes zijn ontworpen.

Alstom wil zijn activiteiten in de waardeketen volledig koolstofvrij maken en tegelijkertijd bijdragen aan de mitigatie-inspanningen buiten het bedrijf. De netto nul-ambitie houdt in dat de klimaatdoelstellingen geleidelijk worden uitgebreid naar de hele waardeketen. Dit door de juiste maatregelen te nemen en mijlpalen vast te stellen op weg naar een absolute vermindering van broeikasgassen tegen 2050.

Delen met:

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.