Subsidieregeling voor nachttreinen stapje dichterbij

Foto: Randwick via Wikipedia

“Op voorstel van federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, keurde de Ministerraad op donderdag 10 november 2022 een voorontwerp van wet goed om nachttreinen met vertrek of aankomst in België te steunen“. Het is met enige fierheid dat minister Gilkinet vandaag (16/11/2022) bij middel van een persbericht aankondigt dat er schot komt in het dossier over de aangekondigde subsidiëring van de nachttreinen. Met deze subsidieregeling is het de bedoeling dat de federale overheid “de spoorweginfrastructuurvergoeding en de tractie-energiekosten voor de uitbaters zal betalen”, aldus nog het persbericht van de minister. Het voorstel voor subsidieregeling moet wel nog eerst voor advies te worden voorgelegd aan de Raad van State en worden aangenomen door het federale parlement.

Een maand geleden moest het kabinet het antwoord nog schuldig blijven op de vraag naar de stand van zaken. Anderzijds vermeldt het persbericht van de minister niet wanneer de subsidieregeling ingaat. De krant ‘Het Laatste Nieuws’ meent op gezag van het persbureau Belga echter te weten dat de maatregel reeds van kracht wordt op 1 januari van volgend jaar (2023) en van toepassing blijft tot 31 december 2024.

Omdat dit voorontwerp van wet slechts ‘in een eerste lezing’ door de Ministerraad van 10 november laatsleden werd goedgekeurd, komt het vooralsnog niet voor in het overzicht met beslissingen die tot dusver door de Ministerraad werden genomen. De reden daarvoor is dat dit voorontweerp van wet in een volgende stap nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Op basis van dat advies dient het wetsontwerp eventueel te worden aangepast waarna het door de Ministerraad kan worden omgezet in een definiteve beslissing en het voorontwerp van wet formeel een wetsontwerp wordt dat kan worden voorgelegd aan het Kamer van volksvertegenwoordigers.

Opdat deze subsidieregeling over anderhalve maand van kracht zal kunnen worden, zal er nog flink wat vaart moeten worden gezet in de verdere procedure. Vraag is dan ook of de deadline van 31 december van dit jaar nog zal worden gehaald ?

Begrotingsconclaaf van 14 oktober 2021

Het persbericht van de minister, dat overigens weinig hard nieuws bevat, vermeldt niet hoeveel geld met deze subsidieregeling is gemoeid maar op het begrotingsconclaaf van 14 oktober 2021 werd voor het subsidiëren van nachttreinen 2 miljoen euro ter beschikking gesteld. Bedoeling was dat deze steun reeds vanaf dit jaar (2022) zou worden toegekend, doelstelling die niet werd en wordt gehaald (Lees ook: “2 miljoen euro Belgische subsidie voor nachttreinen blijft dode letter“) .

Rijpadvergoedingen en kosten voor bovenleidingsstroom zijn inkomsten die spoornetwerkbeheerder Infrabel ten goede komen. Daarvan stelt het persbericht: “Concreet betekent dit dat de federale staat als gevolg van de nieuwe wet de spoorweginfrastructuurvergoeding en de tractie-energiekosten voor de uitbaters zal betalen”.

Concreet is het de NMBS die op vraag van de nachttreinexploitanten op het Belgische net voorziet in ’tractie’, te begrijpen: de levering van locomotieven en treinbestuurders. Voor nachttreinen zullen de komende twee jaar dan ook enkel de kosten voor de levering van een treinbestuurder in rekening kunnen worden gebracht.

Minister Gilkinet: “Op die manier moedigen wij treinoperatoren aan om hun activiteiten naar en vanuit ons land uit te breiden. Dat kan zowel door het aantal verbindingen op bestaande routes, zoals Wenen, uit te breiden, als door steun te verlenen aan nieuwe uitbaters die op korte of middellange termijn van start willen gaan. Er werd al belangstelling getoond voor een verbinding tussen Zweden (Malmö) of Tsjechië (Praag) en Brussel. Andere operatoren overwegen nachttreinen naar het zuiden in de zomer of naar de bergen in de winter. Ik wil hen het signaal geven dat ze welkom zijn in België. En als deze Europese primeur een succes wordt, mogen we hopen dat andere lidstaten ons zullen volgen, zodat de nachttreinen een nog gunstiger kader krijgen en de tarieven voor de reizigers nog aantrekkelijker worden. Ik ben erg trots dat België in ieder geval deze voortrekkersrol vervult”.

Volgens de minister is de vraag naar meer nachttreinen groot: “De nachttrein Brussel-Wenen rijdt momenteel drie keer per week en is meestal vol. Gemiddeld is meer dan 60% van de Belgen bereid om met een hogesnelheidstrein of nachttrein te reizen in plaats van met het vliegtuig om hun ecologische voetafdruk te verkleinen (bron: FOD Mobiliteitsenquête, juni 2022). In verschillende Europese landen zijn petities gestart, telkens met duizenden handtekeningen. De Europese Commissie heeft in haar Green Deal ook bevestigd dat zij het spoorvervoer en de nachttreinen aantrekkelijker wil maken”.

Maar het economisch evenwicht is een groot obstakel. Een nachttrein rijdt één keer per dag, terwijl klassieke trein meerdere keren per dag kan rijden en dus rendabeler is. Nog los van de eventuele moeilijkheden door de oorlog in Oekraïne zijn er ook andere struikelblokken: er is momenteel te weinig materiaal beschikbaar, de spooroperatoren hebben nood aan langetermijnperspectieven om projecten op te starten en de internationale ticketverkoop is voor verbetering vatbaar. Het doel van dit juridisch kader en deze steun is de exploitanten te helpen deze hindernissen te overwinnen: een verlaging van hun tarieven zal dus hun economische activiteit vergemakkelijken en nieuwe uitbaters helpen zich te vestigen”.

Delen met:

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.