Siemens Mobility blikt vooruit op Innotrans 2022

Illustratie: Siemens Mobility

Van 20 tot 23 september vindt in Berlijn de gerenommeerde internationale transportbeurs ‘Innotrans 2022’ plaats. Tijdens een persconferentie, die op 5 juli plaats vond in haar vestiging in Braunschweig, zette Siemens Mobility, onder meer gespecialiseerd in het bouwen van treinen en van spoorwegbeveiligingssystemen, haar krachtlijnen voor deze vakbeurs op een rijtje. Daarbij kwam vooral naar voor dat Siemens Mobility bij middel van technologische innovatie streeft naar het het leiderschap in de sector: “We will lead rail into a new era by combining the real and the digital world”. Siemens Mobility doet dit door zich voortdurend af te vragen hoe technologie bij spoorwegen het verschil kan maken. Daarbij laat het zich leiden door vier hefbomen: het reduceren van de ‘life cycle cost’ van zowel infrastructuur als rollend materieel, een 100% betrouwbaarheid van de infrastructuur, het verhogen van de netwerkcapaciteit en het optimaliseren van de gebruikerservaringen en gebruikersprocessen. Of samengevat: het bedrijf streeft naar een zo duurzaam, comfortabel en kosteneffectief mogelijk treinverkeer.

Michael Peter, CEO van Siemens Mobility, opende deze persconferentie met een betoog van een half uur over de strategieën die het bedrijf daarbij wil volgen. Hij beklemtoonde dat Siemens, in tegenstelling met spoorconstructeurs die in de metaalverwerkende nijverheid zijn ontstaan, zijn wortels heeft in de elektronica en dat het bedrijf deze troef op alle vlakken ten volle wil uitspelen om het verschil te maken. Waar andere constructeurs hun elektronica buiten hun eigen bedrijf moeten aankopen, kan Siemens Mobility daarvoor terecht bij de andere bedrijven van de Siemens-groep.

Michael Peter, CEO van Siemens Mobility

Samen met de ingenieurs van de zusterbedrijven wordt dan gekeken hoe met de intern beschikbare knowhow nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld. Zo werd bijvoorbeeld verwezen naar de halfgeleiders. Michael Peter: “We keken hoe we die konden toepassen op treinen en daarmee de kosten tijdens de levenscyclus van een treinstel of locomotief naar omlaag konden brengen”.

Vanuit dat oogpunt is een 100% beschikbaarheid en betrouwbaarheid een van de sleutelbegrippen waarvoor maximaal digitaal wordt gegaan: bij treinen worden bv. onderhoudsgegevens en gedetecteerde defecten nog tijdens de rit via radioverbinding automatisch doorgegeven aan de server, waarna deze gegevens met artificiële intelligentie worden geanalyseerd. Daardoor kunnen onderhoud en reparaties reeds in een vroeg stadium worden gepland, en dit bij voorkeur op de momenten dat het materieel vanuit de beurtregeling, bv. ’s nachts, gedurende enkele uren aan de kant staat en daarvoor niet speciaal buiten roulatie hoeft te worden genomen en zo maximaal beschikbaar blijft.

Michael Peter: “Dat wanneer een treinstel zegt dat het zich niet goed voelt en dat bv. een welbepaalde deur defect dreigt te geraken, het systeem een tijdsvenster gaat zoeken waarin het treinstel niet wordt gebruikt. Maar meteen worden ook de reserve-onderdelen gereserveerd, de juiste kwalificatie van de benodigde werknemers bepaald en de benodigde werkuren toegewezen. Door het creëren van een voorspelbaarheid en daarop pro-actief in te spelen kan een quasi 100% beschikbaarheid worden bekomen.

Hetzelfde geldt voor de spoorinfrastructuur. Elk toestel stuurt daarbij zijn gegevens door de centrale server. Infrastructuurbeheerders hebben duizenden van die toestellen: wissels, seinpalen, assentellers, activatie- en de-activatiepunten voor overwegen, … en het is belangrijk om de werking daarvan goed in het oog te houden en storingen en potentiële storingen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Daarbij gaat alles via de cloud waarbij dan heel veel belang moet worden gehecht aan cybersecurity. Begrijpelijk dat daar niet licht mee wordt omgesprongen. Zo heeft Siemens Mobility een heel track record aan ISO 27001-certificaties waarbij nog deze maand voor alle Duitse vestigingen ook het certificaat wordt verkregen voor het informatiebeveiligingssysteem. Dit behelst zowel de ontwikkeling, de exploitatie en het projectbeheer, maar evengoed de beveiliging van de systemen die aan de klanten worden geleverd.

Al deze toepassingen vergen dan ook heel wat software waarbij Siemens zich op velerlei vlakken wil toeleggen op het ontwikkelen van toepassingen voor de spoorbranche, en dit in een open ecosysteem. Zelfs in die mate dat dit een van de nieuwe kerntaken van het bedrijf wordt. ‘Railigent’ en de ‘Mobility Software Suite X’ worden hierbij de vaandeldragers. Bij ‘Railigent’ gaat het om software die rechtstreeks met de spoorwegexploitatie te maken heeft (zoals bv. het van op afstand monitoren van installaties en treinen) en die bestaande of toekomstige hardware en toestellen, ongeacht de fabrikant, kan aansturen.

De ‘Mobility Software Suite X’ is dan weer een sofwarepakket dat het best is te vergelijken met de ‘Microsoft Office Suite’ maar dan gericht op meer administratieve toepassingen binnen de spoorsector, zoals beheer van spoorwerken, beheer en opmaak van dienstregelingen, inpassen van personeel in de beurtregelingen van materieel maar ook op software voor de verkoop van spoortickets en het optimaal beheren van de reservaties van de zitplaatsen (mainline ticketing en yield management). Daarbij toont Siemens Mobility zich verheugd dat ze door de overname van het toonaangevende Nederlandse bedrijf Sqills nu ook software in huis heeft voor het verkopen van tickets en het reserveren van treinen. Ten slotte wil Siemens Mobility niet aan de kant blijven staan wanneer het gaat over ‘Mobility as a Service’ (MaaS) waarbij het bedrijf ook de meer platgetreden paden wil verlaten om ook hier het klantenproces verder te optimaliseren.

Artificiële intelligentie ten dienste van de reiziger

Michael Peter: “We denken daarbij bv. ook aan mogelijkheden die toelaten dat klanten hun treinreis doelmatiger kunnen plannen en gebruiken, bv. in functie van de gekende of voorspelbare bezetting van het openbaar vervoer. Het aantrekkelijke Duitse ‘9-Euro-Ticket’ zorgde bv. voor overvolle treinen terwijl andere treinen dan weer onderbenut bleven. Software die toelaat om het treingebruik gelijkmatiger spreiden, komt zowel de klanten als de spoorbedrijven ten goede”.

Een en ander kan echter ver gaan want bv. de weersomstandigheden kunnen hun invloed hebben. Artificiële intellligentie die rekening houdt met de weersvoorspellingen, kan de zaken hier verder optimaliseren en spoorwegexploitanten kunnen bij schitterend weer beslissen hun treinstellen langer te maken of om meer treinen in te zetten. Daarbij kan dan ook rekening worden gehouden met een veranderend weerbeeld in de loop van de dag.

Maar het gaat verder: tot dusver kunnen afzonderlijke grotere manifestaties vrij goed worden gemonitord maar evenzeer kunnen een reeks samenvallende kleinere manifesties op zowel stedelijk als landelijk niveau hun weerslag hebben op de vraag naar openbaar vervoer. Ook hier kan de massa openbaar beschikbare data bij middel van artificiële intelligentie ten dienste worden gesteld van de reiziger. Anderzijds lokken niet alle artiesten op hun concerten evenveel volk. Zo kan met de beschikbare data perfect worden nagegaan in welke stad of stadsdeel de fans van artiesten wonen en kan bij het plannen van de materieelinzet de woonplaats van concert- of festivalgangers mee in rekening worden genomen.

Een ander voorbeeld dat werd genoemd is dat van een reiziger die tijdens zijn treinreis niet tevreden is met de plaats die hem door het reserveringssysteem werd toegewezen. Bij middel van app en smartphone kan die dan in zijn trein op zoek gaan naar vrije plaatsen en zelf zijn eerder toegewezen plaats omboeken.

De mogelijkheden lijken hier wel grenzeloos maar belangrijk is dat de verkochte software soepel moet kunnen omspringen met de zich wijzigende omstandigheden: de wensen en gewoonten van reizigers en klanten zijn aan verandering onderhevig en ook evoluties kunnen noodzaken om zaken bij te sturen. Software mag dus geen statisch gegeven zijn en moet steeds kunnen worden uitgebreid en/of aangepast.

Tijdens zijn half uur durend betoog sneed CEO Michael Peter in sneltreinvaart een vloedgolf aan items aan. Johannes Emmelheinz (CEO Services), Bart van Munster (CEO Sqills), Michael Frankenberg (CEO van Hacon en van Siemens Mobility Software) en Andre Rodenbeck (CEO Rail Infrastructure) gingen daarop specifiek voor hun vakdomein dieper in op enkele van de door hun chef reeds aangesneden onderwerpen. Daarbij was men ook bijzonder fier op het nieuwe op ETCS2 gebaseerde veiligheids-en spoorbeheerssysteem DS3 (‘Distributed Smart Safe System’) dat momenteel in Noorwegen wordt uitgerold en deels ook reeds in Oostenrijk werd uitgerold.

Bedrijfsrondleiding

Na de middag volgde dan een rondleiding door de bedrijfssite die is gespecialiseerd in signalisatiesystemen, met daarbij het testlaboratorium waarmee onder meer de in Noorwegen, Oostenrijk en Denemarken geïnstalleerde systemen op hun correcte werking wordt beproefd en waarbij pro-actief wordt ingespeeld op alle mogelijke anomalieën die zich bij de exploitatie kunnen voordoen. Ook kon een blik worden geworpen op de productie van printplaten waarbij we vooral hebben onthouden dat niet alleen printplaten voor de modernste technologieën moeten worden aangeleverd, maar ook printplaten met wat verouderde technologie, die dienen als vervangstukken in bestaande installaties.

Het bedrijfsbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de assemblagehal waar alle IT voor nieuwe installaties wordt ingebouwd in containers die dan in hun geheel worden getransporteerd naar de werven. Daar rest dan alleen de nodige kabels aan te sluiten om de installaties aan het werk te zetten. In dat verband dient trouwens te worden benadrukt dat door het draadloos overbrengen van de gegevens vanuit de containers naar de cloud-severs tot 90% minder kabels nodig zijn dan in meer conventionele installaties.

PS: Collega Hermann Schmidtendorf van Cargo Manager Journal maakte van deze persconferentie volgend beeldverslag: https://www.youtube.com/watch?v=J8CbfbHQf8Q

Delen met:

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.