Basisbereikbaarheid moet in Vlaanderen tot 27,2 % meer reizigers opleveren

De trambus Exqui.City: het paradepaardje van de Lierse busconstructeur (Foto: De Lijn)

(UPDATE 08-02-2021; 15:30)

Voorbije donderdag (4 januari 2021) vond in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats waarin minister Lydia Peeters een stand van zaken gaf over het project ‘Basisbereikbaarheid’. Daarbij wordt het busverkeer helemaal omgegooid en wordt een aantal bevoegdheden van De Lijn doorgeschoven naar 15 vervoerregioraden. Daarin hebben de gemeenten een grote vinger in de pap. Gemiddeld zouden de nieuwe vervoerplannen 7,2% meer reizigers moeten opleveren. In de vervoerregio MidWest (= Midden West-Vlaanderen) zou dat zelfs een stijging met 27,2% moeten worden.

Enkele Vlaamse parlementsleden hadden bedenkingen bij het tijdstip waarop die Basisbereikbaarheid in werking moet komen. Oorspronkelijk was dit januari van dit jaar (2021) maar de plannen van haar voorganger, Ben Weyts, werden door minister Peeters met een jaar uitgesteld. Vanuit de parlementscommissie was er de vraag om dat tijdstip nogmaals op te schuiven.

Minister Lydia Peeters beaamt dat het halen van de deadline krap wordt, maar toch maakt ze zich sterk dat dit najaar de eerste proefprojecten kunnen worden uitgerold en dat in januari van volgend jaar effectief met die Basisbereikbaarheid kan worden gestart. Momenteel is in 14 van de 15 vervoerregioraden het nieuwe vervoerplan goedgekeurd. Enkel in de Vlaamse Rand (rond Brussel) is dit nog niet het geval.

De Groen-fractie in het Vlaams Parlement trekt die beweringen van de minister evenwel in twijfel. In tegenstelling met wat de minister beweerde, zou bv. in de vervoerregioraad van Antwerpen het vervoerplan nog niet zijn goedgekeurd:

Minister Peeters heeft op twee of drie momenten in het Vlaams Parement verkeerde info gegeven over de stemming op Antwerpse vervoerregioraad. Tijdens de vervoerregioraad in oktober is er die voorwaardelijke goedkeuring geweest, op de VRR van 15 december is er niet gestemd over het opbaar vervoersplan omdat er geen eensgezindheid was”.

Uit verdere informatie blijkt dat vooral de gemeenten Brasschaat, Lint, Boechout en Mortsel bezwaren hebben tegen de plannen zoals ze nu voor liggen. Om dat mobiliteitsplan te kunnen goedkeuren zou er unanimiteit nodig zijn.

In Vlaanderen gemiddeld 7,2% meer reizigers

In elk geval is de minister hoopvol over het aantal bijkomende reizigers dat die Basisbereikbaarheid moet opleveren: voor heel Vlaanderen gemiddeld 7,2%, met een uitschieter voor het midden van West-Vlaanderen. Daar wordt verwacht dat vanaf 2022 zowaar 27,2% meer reizigers de bus zullen nemen. De minister gaf niet voor alle vervoerregio’s een prognose maar vermeldde ook het Waasland, waar 9,1% nieuwe reizigers zouden moeten opdagen. Voor de Vlaamse Rand zouden dat 7% meer reizigers moeten zijn maar in Limburg, de thuisprovincie van de minister, zou dat slechts 2,1% zijn. “Maar,” benadrukte te minister, “over heel Vlaanderen zal een stijging van het aantal reizigers worden genoteerd”.

Stefan Stynen, de voorzitter van de reizigersvereniging TreinTramBus, vindt deze cijfers wat al te optimistisch:

“In het beste geval staat de komma verkeerd, in het slechtste is dit pure fictie.  Met deze budgetten kan je gewoon geen kwart meer reizigers gaan vervoeren, tenzij je natuurlijk de cijfers van 2020 als referentie gaat gebruiken.

Overigens moet je maar het lef hebben om te zeggen dat De Lijn geen cijfers heeft om dan te komen zeggen dat je toch 27,2% reizigers gaat winnen.”

De positieve vooruitzichten voor de vervoerregio MidWest zijn ook merkwaardig wanneer men weet dat voor deze vervoerregio met 59,33 euro het op een na laagste budget per inwoner is weggelegd (budget 2022). Alleen de vervoerregio Kortrijk moet het dat jaar met net geen 5 euro per inwoner minder doen. Daar bedraagt het budget 54,41 euro per inwoner.

Het hoogste budget gaat met 158,48 euro per inwoner naar de vervoerregio Oostende. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van de kusttram die door drie vervoerregio’s komt maar waarvoor het budget is toegekend aan de vervoerregio Oostende. Limburg, de vervoerregio van de minister, krijgt 104,55 euro per inwoner toebedeeld en bevindt zich daarmee in de middenmoot. Voor heel Vlaanderen bedraagt het gemiddelde budget 117,62 euro per inwoner.

Minimale dienstverlening bij stakingen van De Lijn

Tijdens die zelfde hoorzitting kwamen ook nog andere onderwerpen aan bod, zoals het invoeren van de gegarandeerde dienstverlening bij stakingen. Daarbij werd opgemerkt dat het vooral bij De Lijn is dat stakingsdagen worden geteld. Bij de pachters blijkt er nauwelijks te worden gestaakt.

Momenteel wordt het ontwerpdecreet voor advies voorgelegd aan een aantal instellingen, zoals de Mobiliteitsraad en de Raad van State, advies ingewonnen waarna het moet worden goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. Volgens de minister zou deze gegarandeerde dienstverlening, die geïnspireerd is op de regeling die momenteel van toepassing is bij de NMBS nog voor het zomerreces een feit moeten zijn.

Ten slotte was er voor De Lijn na 2 legislaturen van forse besparingen ook financieel goed nieuws. Naast een investeringsbudget van 314 miljoen euro, worden er voor 2021 ook 867 miljoen werkingsmiddelen voorzien, dat is 16 miljoen euro (1,85%) meer dan het werkingsbudget voor 2020.

Delen met:

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.